Nile Air Cutter

Nile MR Air Cutter | Sliding Air Cutter | CP Nile Air cutter | Heat Nipper.

Air cutter Muramoto tekko mengeluaran seri cutter dengan sistem penumatik dan hand tool dimana untuk air tool digerakan dengan sistem pneumatik yang dikenal dengan brand nile

Nile

 

Muramototeko, Nile air cutter, Pneumatic Cutter, cutting nipper, blade air cutter, cutting nipper,  hand cutter, wire cutter, Heat Nipper, blade air cutter

Advertisements